Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

De buurthuizen worden beheerd door Fundashon Federashon Sentronan di Bario Boneiru (FESBO), een stichting die op 21 augustus 1992 is opgericht met het doel: de geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke ontwikkeling van de bevolking van Bonaire te bevorderen. Dit doel tracht men te bereiken door: 

  • het oprichten en in stand houden, stimuleren en activeren van buurtwerk;
  • het geven van hulp en begeleiding aan de buurtcentra bij het nastreven van hun doelstellingen;
  • het bevorderen van een goede samenwerking tussen de verschillende aangesloten buurtcentra;
  • het hanteren van alle wettige middelen die bevorderlijk zijn voor dit doel.
FESBO organiseert samen met de buurtbewoners en andere organisaties activiteiten, die aansluiten bij de wensen en de behoeften van mensen in de wijk. Het bestuur van FESBO bestaat uit 9 leden (het dagelijks bestuur (3 leden) en 6 vertegenwoordigers uit de traditionele wijken). FESBO ontvangt subsidie vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire voor de exploitatie van het kantoor, het onderhoud van de buurthuizen en voor de salarissen van het personeel. 
 
Activiteiten
 
Naast het reguliere weekprogramma en op zichzelf staande activiteiten organiseert FESBO ook jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals 'Week van het Gezin', Vakantieplan, Rechten van het kind en Internationale Dag van de Vrijwilliger. Het vakantieplan is een jaarlijks terugkerend festijn voor de kinderen en hun begeleiders. Elk jaar in de maand juli, tijdens de grote schoolvakantie, zorgen de buurthuizen voor (educatieve) activiteiten voor de jeugd en jongeren, zoals handenarbeid, knutselen, gezelschapspelen, sport en spel, en tal van excursies. Evenals de Internationale Dag van het Gezin, heeft de Verenigde Naties 20 november uitgeroepen tot Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de sociale organisaties zoals Sebiki, Bonairiaanse Jeugdzorg, Stichting Gezinsvoogdij Instelling, Jeugdhuis Jong Bonaire en afdeling Sociale Zaken van het eilandgebied Bonaire.
 
De stichting FESBO staat of valt met de medewerking van vrijwilligers. Om aan deze doelgroep haar welverdiende dank te betuigen organiseert FESBO op 5 december (of anders het weekeinde nabij die datum) de 'Dia di Boluntario' (Dag van de Vrijwilliger). Elk jaar probeert men de viering anders in te vullen maar met als kernactiviteit het huldigen van Dé Vrijwilliger van het Jaar. Ook deze viering wordt georganiseerd door voornoemde sociale organisaties. Verder kunnen buurtbewoners en organisaties de buurtcentra huren voor het houden van feesten, vergaderingen, workshops enz.
Dutch