Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Effectieve en efficiënte arbeidsbemiddeling; dat is het doel van het Werkplein Bonaire. Op het Werkplein Bonaire komen vraag en aanbod van vacatures bij elkaar. Mensen zonder baan worden pro-actief geholpen om aan een baan te komen en de arbeidsmobiliteit en economische ontwikkeling in het algemeen wordt bevorderd. Het Werkplein stimuleert de arbeidsmarkt en werkgelegenheid verder door o.a. het geven van subsidies aan werkgevers en het aanbieden van leer/werktrajecten aan werkzoekenden.

Werkplein Bonaire is een onderdeel van de directie Samenleving & Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire. Dit project wordt via USONA gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland.

Het Werkplein Bonaire bestaat uit een aantal deelprojecten:

Vacaturebank (De digitale vacaturebank is in ontwikkeling)

Jobprograms

Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsstimulerende subsidiemogelijkheden

 

Dutch