Text Size

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

De wet leerplichtwet BES bepaalt dat een kind verplicht regelmatig naar school moet gaan. De regels in deze wet zijn geldig voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar en is sinds 1 januari 2011 van kracht.

In de wet staan alle verplichtingen en regels omtrent de verplichtingen van ouders/voogd zoals:

 • Het inschrijven van kinderen op een school
 • Ervoor zorgen dat kinderen elke dag naar school gaan

  Alle scholen hebben een handleiding ontvangen in verband met het basisonderwijs waarin onder meer zaken aan bod komen zoals;  

 • verplicht onderwijs,
 • inschrijven en opzeggen bij scholen,
 • schorsen en het van school afsturen van leerlingen,
 • uitzonderingsgevallen,
 • wanneer er vrijstelling van de verplichting mogelijk is en
 • welke regels er gelden in verband met spijbelen.

De wet treedt in werking als een kind de vier (4) jarige leeftijd heeft bereikt en eindigt wanneer de jongere 18 jaar is of aan het eind van het schooljaar waarin de jondere zijn/haar diploma VMBO, HAVO/VWO of een gelijkwaardig diploma dat erkend is door de minster van Onderwijs heeft behaald.

De leerplichtcoördinator bij het openbaar lichaam Bonaire is Harlton (Onnie) Emerenciana (SEK, telefoon + 599 717 2211).

U kunt de volledige informatie met betrekking tot de leerplicht hier lezen.

Dutch