Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Bonaire is in 2010 een breed gedragen visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire vastgelegd. Het ROB bestaat uit drie onderdelen die met elkaar samenhangen, namelijk een strategische milieubeoordeling, een bestemmingsplan voor het stedelijk gebied en een bestemmingsplan voor het buitengebied. 

Het Bestuurscollege heeft in 2011 besloten tot gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. De bijbehorende stukken (advertenties, kaartmateriaal en concept-besluit) vindt u op deze pagina.

 

Dutch