Text Size

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Het Openbaar Lichaam Bonaire wil duurzaam en effectief gebruik en beheer van producten op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij op het eiland Bonaire stimuleren. We doen dit door:

 • het ontwikkelen en verbeteren van lokaal haalbare technieken en methodes m.b.t. landbouw, veeteelt en visserij
 • het geven van voorlichting hierover
 • de aanleg en het beheer van plantsoenen, erosiebestrijding en natuurherstel
 • het doen van onderzoek m.b.t plantenziektekunde, bosbouw, bodembouw, aquacultuur, putten, dammen
 • het keuren van vlees, vis en overige dierlijke producten
 • het beheren en exploiteren van het slachthuis
 • het zorgen voor diergeneeskundige zorg voor vee en landbouwhuisdieren
 • het bestrijden van overlast door loslopende honden; de hondenvanger haalt dagelijks loslopende honden op en brengt deze honden - indien er plaats is - naar het dierenasiel in afwachting van een nieuwe eigenaar, ofwel naar de dierenkliniek alwaar men deze honden laat inslapen.
Dutch