Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Het Bestuurscollege bestaat uit:

Gezaghebber: Dhr. E.E. Rijna

 
•       Openbare orde en veiligheid;
•        Rampenbestrijding;
•        Verkiezingen;
Met daarin de Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg,
Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en SSV/Bureau Rijbewijzen.

 

 

 
A.  Gedeputeerde N. den Heyer
 
Portefeuille Samenleving en Zorg
•        Onderwijs;
•        Cultuur;
•        Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;
•        Publieke Gezondheidszorg;
•        Arbeidsaangelegenheden;
•        Burgerlijke Stand en Bevolking;
•        Volkshuisvesting
 
 
 
 
 
 
 
 
B.  Gedeputeerde P.J. Kroon
Portefeuille Ruimte en Ontwikkeling en Sport Aangelegenheden
 
•        Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer;
•        Grondzaken;
•        Fundashon Cas Boneriano (FCB);
•        Verkeer en Vervoer;
•        Landbouw, Veeteelt en Visserij;
•        Milieu- en Natuurbeheer;
•        Sportaangelegenheden en beleid;
 
 
 
 
 
C.  Gedeputeerde E. Tjin A Sjoe
Portefeuille Bedrijfsvoering en Ondersteuning
 
•        Economische Ontwikkeling, w.o. Toerisme;
•        Juridische en Algemene Zaken;
•        Financiën;
•        Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;
•        ICT;
•        Interne en Externe Communicatie;
•        Post en Archief;
•        Facilitaire Dienstverlening;
•        Overheidsvennootschappen;
•        Fundashon Wega di Number Bonaire (FWNB);
•        Telecommunicatie;
 
 
 
Eilandsecretaris: Mw. Mr. M. N. Gonzalez
De Eilandsecretaris is algemeen directeur en voorzitter van het directieteam en daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie van Bonaire. De Eilandsecretaris ziet erop toe dat de directieplannen binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd.
 
 
 
Vervanging
De eilandgedeputeerden zullen elkaar bij afwezigheid als volgt vervangen:
Gedeputeerde Kroon vervangt gedeputeerde den Heyer
Gedeputeerde den Heyer vervangt gedeputeerde Tjin Asjoe
Gedeputeerde Tjin Asjoe vervangt gedeputeerde Kroon
 
 
 
 
De waarnemend gezaghebber Dhr. Curvin George
 
vervangt de gezaghebber Edison Rijna

 

 

Dutch