Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Om op Bonaire een eigen huis te kunnen bouwen, kunt u eigendomsgrond kopen of een grond in erfpacht krijgen. Dit laatste betekent dat de grond niet uw eigendom wordt, het blijft eigendom van de overheid. Erfpacht wordt bij de notaris geregeld d.m.v. een notariële akte. Hier staan de rechten en beperkingen van de erfpachter ten aanzien van de gehuurde grond in vermeld. Voor de rechten om erop te mogen bouwen en wonen, betaalt u jaarlijks de zogenaamde erfpacht aan de overheid. De erfpachter mag de grond geen andere bestemming geven zonder toestemming van het Bestuurscollege. Om in aanmerking te komen voor een stuk erfpachtgrond, moet u minimaal drie jaar op Bonaire wonen.

Directie Ruimte en Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 23
Beleid en projecten, telefoon 7175330 ext. 5209, 5297, 5521
Beheer Openbare Ruimte, 7175330 ext. 5243
Realisatie, 717 5330 ext. 244 / 717 8673

Dutch