Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Het Bestuurscollege zorgt voor het dagelijks bestuur van Bonaire.  Zij bereiden eilandsraadsbesluiten voor en voeren die uit. Het Bestuurscollege is ook bevoegd om zelf beslissingen te nemen, zoals het verlenen van een bouwvergunning of het aangaan van een contract met een aannemer. Het college wordt bij zijn taken ondersteund door ambtelijke organisatie onder leiding van de eilandsecretaris.

De verhouding tussen eilandraadsleden, gedeputeerden, gezaghebber en ambtenaren is vergelijkbaar met de Nederlandse landelijke politiek: de regering regeert en de Tweede Kamer controleert. Voor Bonaire betekent dit dat het college van gezaghebber en gedeputeerden bestuurt en de eilandsraad  controleert en beslist. De ambtenaren voeren het werk en de besluiten uit. De  eilandsraad treedt op die manier op als een directe vertegenwoordiger van de burger. Het Bestuurscollege vergadert iedere woensdag. De besluiten die het Bestuurscollege neemt, kunt u terug vinden onder het kopje 'Besluiten'. 

 

Klik hier voor: 
 

 

Dutch