Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Om een bedrijf te kunnen starten, heb je een vergunning nodig van het Openbaar Lichaam Bonaire. Sinds Bonaire een openbaar lichaam is geworden van Nederland, zijn er twee voorwaarden waarop een aanvraag getoetst wordt:

  • Verstand van zaken/deskundigheid
  • Financiële basis

Er is geen sprake meer van moratoria op sommige gebieden.

De volgende rechtsvormen zijn mogelijk op Bonaire:

  • Naamloze Vennootschap (NV)
  • Besloten Vennootschap (BV)
  • Vennootschap onder Firma (VOF)
  • Commanditaire Vennootschap (CV)

Ook kun je een stichting oprichten, hiervoor is geen vergunning nodig.

Als je uitbreidingen of wijzigingen wilt aanbrengen in een bestaand bedrijf, heb je hiervoor ook een vergunning nodig. De directie Ruimte en Ontwikkeling is verantwoordelijk voor het adviseren van het Bestuurscollege omtrent vergunningen. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van de natuur en gekeken naar de voorgenomen plaats van het bedrijf. De beslissing wordt uiteindelijk genomen door het Bestuurscollege.

Dutch