Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%


 

Zuiveren van afvalwater

Bonaire werkt aan het zuiveren van afvalwater. Een project waarmee we allemaal te maken krijgen.

Actuele informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief Awa Awe en op Facebook (kloaka Bonaire)

Een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) is sinds medio al in bedrijf. Een grotere rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) wordt begin 2014 in gebuik genomen. Ook is een rioleringsstelsel aangelegd.

Het zuiveren van afvalwater is nodig voor de volksgezondheid en voor de gezondheid van onze koraalriffen. Het project is belangrijk voor het toerisme en onze economie.

 

Verordening afvalwater

Sinds medio 2012 is de Eilandsverordening afvalwater Bonaire van kracht. Deze nieuwe verordening bevat regels die nodig zijn voor het uitvoeren van het rioleringsproject.

De afvalwaterverordening regelt het inzamelen, transporteren en zuiveren van afvalwater. Huishoudens en bedrijven in de kuststrook vanaf Hato, langs Playa Pabou en Playa Pariba tot de omgeving van de luchthaven en van Belnem tot Punt Vierkant moeten verplicht aansluiten op het openbaar riool. . Deze aansluiting is gratis als de betrokkene zich voor 31 oktober 2013 bij het projectteam aanmeldt. Daarna zijn de kosten van aansluiting voor eigen rekening. U kunt alles nalezen in de folder “Aansluiten op het riool" .

De overheid heeft ook de plicht om in aangewezen gebieden het afvalwater op te halen met tankwagens. Het gaat daarbij vooral om de bebouwde kom en om percelen binnen de 500 meter aan weerszijden van de weg naar Rincon en naar Lagun.

 

Zorgplicht

De verordening bevat de plicht voor iedereen die afvalwater loost om ervoor te zorgen dat het milieu geen schade lijdt. Dat betekent dat de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater in principe niet mogen worden vervuild. Ook mag de werking van de zuiveringsinstallatie niet worden belemmerd door verkeerde stoffen of producten in het afvalwater te doen.  (lees de folder, (Nederlands,  Engels, Spaans en Papiaments)

 

Het rioleringsproject is een actie uit het Milieubeleidsplan Bonaire.

 

Dutch