Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Natuur, milieu en onderwijs horen tot de elementaire zorg van de overheid. Jaarlijks sluit de overheid een zorgcontract voor natuur- en milieueducatie (NME) met STINAPA Bonaire. Ook participeert de overheid in de campagne 'NOS TA BIBA DI NATURALESA' van STINAPA Bonaire en andere organisaties. Deze campagne richt zich op volwassen inwoners van Bonaire.

Dutch