Text Size

 • Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

FORMA biedt onderwijs aan volwassenen die niet de kans hebben gehad om onderwijs te volgen en/of in omstandigheden verzeild geraakt zijn die het moeilijk maken om een vorm van onderwijs af te kunnen ronden. FORMA richt zich op vier verschillende groepen:

 • Analfabeten en laaggeletterden; mensen dus niet kunnen lezen en/of schrijven of moeite hebben met lezen en schrijven.
 • Jong volwassenen; jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar die geen startkwalificatie hebben.
 • Werklozen; volwassenen in de leeftijd van 25 tot en met 50 jaar die niet actief participeren aan de arbeidsmarkt van Bonaire en afhankelijk zijn van de onderstand.
 • Beroepsbevolking; werkende volwassenen die behoefte hebben aan bijscholing en deskundigheidsbevordering.

FORMA is in 2006 begonnen om in deeltijd op de volgende gebieden opleidingen aan te bieden:

 1. Alfabetisering
 2. Sociale Vormingsplicht
 3. Secundair Beroepsonderwijs / werk- en leertrajecten
 4. Commerciële vakcursussen (in samenwerking en op aanvraag van derden) 
Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB