Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

In het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan voor Bonaire is in 2010 een breed gedragen visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Bonaire vastgelegd. Het ROB bestaat uit drie onderdelen die met elkaar samenhangen, namelijk een strategische milieubeoordeling, een bestemmingsplan voor het stedelijk gebied en een bestemmingsplan voor het buitengebied. 

Het Bestuurscollege heeft in 2011 besloten tot gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. De bijbehorende stukken (advertenties, kaartmateriaal en concept-besluit) vindt u op deze pagina.

 

Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB