Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

De zorg voor het milieu en de natuur maakt deel uit van andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling en het sociaal economische beleid. Dit betekent dat er veelvuldig wordt samengewerkt met allerlei partijen, zowel overheidsinstanties als belangenorganisaties. Onder het begrip natuur wordt het geheel van natuur en landschap (flora & fauna) verstaan, zowel op het land als in de zee. Onder het begrip milieu wordt in dit verband verstaan: onze leefomgeving, bestaande uit de onderdelen bodem, water en lucht. Ook andere bronnen van bestaan zoals ruimte, energie en grondstoffen vallen hieronder. De onderwerpen afval, afvalwater en erosie krijgen prioriteit.

Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB