Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

De gezaghebber van het Openbaar Lichaam Bonaire geeft op grond van artikel 16 Wet JD en VOG een verklaring omtrent het gedrag (VOG) af aan natuurlijke personen. Een VOG is een verklaring dat er geen bezwaar is tegen een persoon gelet op het doel waarvoor de afgifte is aangevraagd. Een VOG kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor werkgelegenheid, vrijwilligerswerk, pleegouderschap of adoptie van een kind, vertrek naar het buitenland, het aanvragen van een vergunning.

U krijgt een VOG als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten op uw naam heeft staan of indien uw strafbare feiten geen risico vormen voor het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Om dit risico goed in te kunnen schatten hebben wij screeningsprofielen opgesteld. Door het gebruik van screeningsprofielen is het aanvraag­formulier uitgebreider en heeft de organisatie een grotere rol in het invullen van dit formulier. De organisatie die de VOG verlangt van de burger dient op het formulier duidelijk aan te geven wat het doel is van de VOG en welke risicogebieden er verbonden zijn aan dit doel. Op deze manier kan het Kabinet van de Gezaghebber een betere inschatting maken van het risico voor afgifte van de VOG. Dit leidt tot een grotere waarde van de VOG en een professionalisering van het proces.

Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB