Text Size

  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

De eilandsraad is de gekozen volksvertegenwoordiging van het openbaar lichaam. De eilandsraad bepaalt het beleid en controleert de uitvoering daarvan. De uitslag van de eilandsraadsverkiezing bepaalt de samenstelling van de eilandsraad. Eilandsraad op Bonaire bestaat uit  9 leden.

De raad benoemt de gedeputeerden, die samen met de gezaghebber het bestuurscollege vormen. Het bestuurscollege is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid.

Raad bepaalt beleid

De raad bepaalt het beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld de vaststelling van de begroting. De raad stelt ook verordeningen, oftewel gemeentelijke wetten vast. De raad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen (amenderen). Ook kan hij zelf het initiatief nemen tot het maken van een plan.

Raad controleert

De raad controleert of het bestuurscollege het beleid goed uitvoert en of de afgesproken doelstellingen gehaald worden. De raad heeft een aantal middelen om het bestuurscollege te controleren. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek. Een ander instrument is de rekenkamercommissie. Uiteindelijk heeft de raad ook het recht om een gedeputeerde te ontslaan.

De eilandsraad bestaat uit:

Union Patriotiko Boneriano (UPB), 3 zetels
Democratische Partij Bonaire (PDB), 3 zetels
Movementu di Pueblo Boneriano (MPB), 3 zetel
Fractie Raphaela, 1 ztel
Fractie Bernabela, 1 zetel
 
Voor meer informatie ga naar:

http://www.konsehoinsular.com
 

Nederlands
Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB