Het OLB zoekt nieuwe leden voor de Commissie m.e.r.: experts die willen meedenken over milieueffectrapportages (MER).

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) is de lokale overheid van Bonaire. Het OLB bestaat uit vier directies die samen de publieke taken uitvoeren. De directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O) is verantwoordelijk voor:

 • De inrichting en het beheer van de openbare ruimte, dus de zorg voor bijvoorbeeld straten, pleinen en parken.
 • De infrastructuur, hieronder valt bijvoorbeeld het netwerk van straten op het eiland.
 • Grondzaken, bijvoorbeeld het bouwen van woningen en gebouwen.
 • Natuur en milieu.

De natuurvergunningen en de gevolgen voor natuur en milieu

Bij de Directie R&O kunnen initiatiefnemers een natuurvergunning aanvragen voor hun plannen. Voor bepaalde natuurvergunningen is een milieueffectrapportage (MER) noodzakelijk: een onderzoek naar de gevolgen die de plannen zullen hebben op natuur en milieu. Zo’n onderzoek laat ook zien welke mogelijke alternatieven er zijn.  Het OLB vindt het belangrijk om de effecten op natuur en milieu goed te beoordelen voor zij hier een besluit over nemen.

De werkwijze en de verschillende stappen van een m.e.r.-project staan in Annex II van het Eilandsbesluit Natuurbeheer Bonaire.

De regels voor de milieueffectrapportage (MER)

De initiatiefnemers schrijven zelf de MER voor hun plannen. Hiervoor krijgen ze van het bestuurscollege (BC) richtlijnen: regels over wat in de MER onderzocht moet worden. Het bestuurscollege schrijft deze richtlijnen. Een Commissie m.e.r. geeft het BC hiervoor advies. Deze Commissie wordt speciaal voor deze m.e.r.-procedure samengesteld. Deze Commissie geeft later ook een oordeel over de MER zelf.

Wat wij zoeken: experts voor de Commissie m.e.r.

Ook in de toekomst komen er weer ruimtelijke projecten waarvoor een MER nodig is. Het OLB wil graag de groep experts uitbreiden die in zo’n Commissie m.e.r. kunnen deelnemen. Daarom zoekt het OLB kandidaten die:

 • graag goed meedenken over de natuur- en milieueffecten, om zo tot een verstandig besluit te komen;
 • op persoonlijke titel (dus niet namens een organisatie) willen deelnemen in een Commissie m.e.r.;
 • duidelijke vakkennis hebben door bijvoorbeeld achtergrond of werkervaring, op het gebied van: flora, fauna, (marine) biologie, ecologie, milieu, watermanagement, natuurbeheer, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, planologie en archeologie.
 • kennis hebben van de lokale en regionale eigenschappen van natuur en milieu op Bonaire en in het Caribisch gebied;
 • bekend zijn met de kwetsbaarheden en risico’s van natuur en milieu op Bonaire en in de regio;
 • kennis hebben van belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen op het gebied van natuur en milieu;
 • Nederlands en Engels spreken en schrijven.

Taken en financiële vergoeding

Voor elk project vormt de directeur R&O, namens het BC, een Commissie m.e.r. Commissieleden m.e.r. worden voor de periode van dat project ingehuurd. De Commissieleden m.e.r. hebben meestal de volgende taken:

 • Commissieleden m.e.r. bepalen samen wie de voorzitter is en wie de secretaris.
 • Commissieleden m.e.r.  beoordelen de startnotitie MER: een document waarin de initiatiefnemers hun plannen beschrijven. Als deze startnotitie MER openbaar wordt, kunnen betrokken personen hun mening hierover inleveren. De Commissieleden m.e.r. beoordelen deze meningen.
 • De Commissieleden m.e.r. vormen ieder apart een advies. Dit advies gaat over de richtlijnen voor de MER: de regels over wat in de MER onderzocht moet worden.
 • De Commissieleden m.e.r. vormen samen één advies voor de richtlijnen voor het BC.
 • Als de MER klaar is, controleren de Commissieleden m.e.r. deze op volledigheid en kwaliteit. Volgt de MER alle richtlijnen? De Commissieleden m.e.r. vormen hierover weer samen één oordeel en advies.
 • Soms zijn betrokken personen het niet eens met de besluiten van het BC. Commissieleden m.e.r. helpen mee om de nieuwe meningen, bezwaren en beroepen te beantwoorden.

Meestal duurt een m.e.r.-project enkele maanden. Het kost bijna nooit meer dan 80 uur.

Voor elk m.e.r.-project doet het OLB een Commissielid m.e.r. een voorstel voor de vergoeding. Dit voorstel hangt af van de grootte en het karakter van het project.

Opbouw Commissie m.e.r.

Voor elk m.e.r.-project vormt het OLB een Commissie m.e.r. van drie tot vijf leden. Elk m.e.r.-project vraagt om bijzondere vakkennis en ervaring. Dit bepaalt welke experts worden uitgenodigd. Zijn deze experts inderdaad onafhankelijk, beschikbaar en bereid, dan huurt de directie R&O hen in namens het BC. De Commissieleden m.e.r. krijgen dan een aanstellingsbrief als bevestiging.

Wie er in de Commissie m.e.r. komen, is en blijft een verantwoordelijkheid van het OLB. Hierover gaat het OLB niet in gesprek met anderen. Dat geldt ook voor de adviezen van de Commissie m.e.r. aan het BC. Wel worden deze adviezen meegenomen in de besluiten, de richtlijnen en de beoordeling van de MER.

Wilt u deelnemen aan de Commissie m.e.r.? Laat het ons snel weten!

Denkt u als Commissielid m.e.r. van waarde te kunnen zijn? Stuur dan een e-mail met korte motivatie en uw CV vóór 13 maart 2023 naar milieueffectrapportage@bonairegov.com.  Ook voor vragen kunt u mailen.

U kunt binnen drie maanden een reactie verwachten van het OLB.
In 2023 en 2024 wordt een aantal projecten verwacht waarvoor een Commissie m.e.r. nodig is.