Manifestatie

De Wet Openbare manifestaties (Wom) is van toepassing wanneer een betoging of demonstratie wordt gehouden. Er is sprake van een openbare manifestatie wanneer er meerdere personen zijn die in het openbaar een mening uiten en waarbij het uiten van deze mening centraal staat.

Heb ik toestemming nodig om een demonstratie, betoging of manifestatie te houden?

Als u  een demonstratie of manifestatie wilt houden, moet u ten minstens 72 uur voor aanvang aan de Gezaghebber laten weten.  Het gaat hierbij om een zogeheten kennisgeving.

Indien het tijdstip van de kennisgeving valt op een vrijdag na 12:00 uur, zaterdag of officiële feestdag, dan dient u uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12:00 uur ingediend te worden.

Hoe moet ik mijn voornemens bekend maken?

Middels een online formulier geeft u kennis aan de Gezaghebber van uw voornemen op een openbare plaats een samenkomst, vergadering of betoging tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging als bedoeld in de Wet openbare manifestaties BES te houden.

Podium of kraam?

Bij het plaatsen van bijvoorbeeld een kraam of een podium op de openbare weg kan Precario rechten geheven worden conform artikelen 1 t/m 5 van het Besluit tarieven precariorechten en retributies(A.B.1992, no.9) en de wijziging op artikel 3 bij A.B.2008, no.28 .

Worden goederen of etenswaren verkocht?

Indien ja, dan dient u binnen vier weken vooraf aan de te houden manifestatie een buffetvergunning aan te vragen bij de afdeling Juridische en Algemene Zaken. (gevestigd aan de J.A. Abraham Boulevard  27).

Voorschriften of beperkingen

De Gezaghebber kan op grond van de Wet openbare manifestaties vooraf voorschriften of beperkingen opleggen aan de demonstratie. Die gaan nooit over de inhoud van de demonstratie of manifestatie. Ook tijdens de demonstratie kan de burgemeester de deelnemers aanwijzingen geven. Dit om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer en om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen.

Kosten

Het melden van een demonstratie of manifestatie is gratis. Aanvullende maatregelen zoals het plaatsen van bijvoorbeeld afzettingen, kraam/podium kunnen wel geld kosten.

Instructiefilm Manifestatie