Enquête Wereldbank

In opdracht van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) start de Wereldbank een enquête met als doel inzicht te krijgen in wat de prioriteiten en gevoelens van de bewoners zijn ten aanzien van stedelijke en toeristische ontwikkeling.