Bijdrage Particulier Verhuur (BPV)

Huursubsidie voor particuliere sector.

De Bijdrage Particuliere Verhuur (BPV) is een tegemoetkoming waarbij huurders minder huur gaan betalen. BPV is een bijdrage vanuit de overheid voor de maandelijkse huurlasten van huurders met een laag inkomen in de particuliere sector.

Woningen in de particuliere sector op Bonaire worden steeds duurder en zijn voor sommige inkomensgroepen soms moeilijk te betalen. Het doel van de BPV is om woningen beter betaalbaar te maken voor huurders, zonder inkomstenverlies voor verhuurders. De BPV is een subsidie die verhuurders ontvangen voor het verschil tussen een redelijke huurprijs voor een woning en het bedrag dat de huurder zich maximaal kan veroorloven op basis van het inkomen van zijn huishouden.

Meer informatie klik hier