Alivio - Eenmalige tegemoetkoming voor taxi’s, tour- en autoverhuurbedrijven

In het kader van de Covid-19 pandemie zijn er aanvullende steunmaatregel voor vervoersbedrijven.

Evenals andere ondernemingen in de toerismesector, hebben de taxichauffeurs, de tourbedrijven en de autoverhuurders een significante terugval in inkomsten ondervonden tijdens de Covid19-crisis. Dit is dan ook de reden waarom het Bestuurscollege een tegemoetkoming bij wijze van steun invoert om de motorrijtuigen belasting  te verlichten.

Deze eenmalige tegemoetkoming kan verleend worden aan degenen die:

  1. ingeschreven en woonachtig is op Bonaire;
  2. kan aantonen dat de vestigingsdatum van zijn onderneming op Bonaire vóór 1 maart 2020 is;
  3. de motorrijtuigenbelasting 2020 geheel is voldaan;
  4. waarvan de onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Bonaire;
  5. Indien het een taxi betreft: degene die de hoofdbestuurder is, die verantwoordelijk is voor de vergunning en die beschikt over de laatste geldige besluiten die dit aantonen;
  6. Indien het een autoverhuurbedrijf betreft: degene die beschikt over de betaalbewijzen van de autoverhuurbelasting van de laatste 3 maanden;

Voor meer informatie: https://bonairegov.com/ondernemers/eenmalige-tegemoetkoming-voor-taxi-tour-en-autoverhuurbedrijven

For more information in English: https://bonairegov.com/en/ondernemers/one-time-compensation-for-taxi-tour-and-car-rental-companies