Gedeputeerde H. Thielman

Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur, Milieu en T&H:

-             Ruimtelijke ontwikkeling en beheer;

-             Grondzaken & Woonzorg, waaronder FCB;

-             Landbouw, Veeteelt en Visserij;

-             Verkeer en Vervoer;

-             Milieu- en Natuurbeheer; w.o. dierenwelzijn

-             Facilitaire Dienstverlening;

-             Digitalisering en ICT;

-             Directie Toezicht en Handhaving.

Overzicht van vervanging bij afwezigheid van een Gedeputeerde:

·       Gedeputeerde Jolinda Craane vervangt Gedeputeerde Pablo James Kroon

·       Gedeputeerde Pablo James Kroon vervangt Hennyson Thielman

·       Gedeputeerde Hennyson Thielman vervangt Gedeputeerde Jolinda Craane