Text Size

Font size:  
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Het Bestuurscollege bestaat uit:

Gezaghebber: Dhr. E.E. Rijna
•       Openbare orde en veiligheid;
•        Rampenbestrijding;
•        Verkiezingen;
 
Met daarin de Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg,
Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en SSV/Bureau Rijbewijzen.

 

 

Gedeputeerde A: Mevr. Nina S. den Heyer, MSW
 

•        Publieke Gezondheidszorg;
•        Onderwijs;
•        Cultuur;
•        Juridische en Algemene Zaken, w.o. Staatkundige Structuur;
•        Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;
•        Arbeidsaangelegenheden;
•        Burgerlijke Stand en Bevolking;
•        Volkshuisvesting (w.o. FCB);
 Met daarin de directie Samenleving en Zorg: Beleid en Projecten, Maatschappelijke Ondersteuning, Arbeidsbemiddeling & Activering, Burgerzaken, Publieke
Gezondheid, Educatie en Welzijn en Museum en SKAL en een gedeelte van de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning: JAZ.
 

 

Gedeputeerde B: Mevr. Rolanda Hellburg-Makaai

•        Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer;
        Grondzaken;
        Verkeer en Vervoer;
        Landbouw, Veeteelt en Visserij;
        Milieu- en Natuurbeheer;
        Sportaangelegenheden en beleid;
        ICT;
        Facilitaire Dienstverlening;
 
Met daarin de directie Ruimte en Ontwikkeling: Beleid en Projecten, Realisatie en Beheer Openbare Ruimte en een gedeelte van 
de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning: ICT, Facilitaire Dienstverlening.

 

 
Gedeputeerde C: Dhr. Joselito J. Statia, Bsc

        Economische Ontwikkeling, w.o. Toerisme;
        Investeringspromotie;
        Financiën;
        Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;
        Interne en Externe Communicatie;
        Post en Archief;
        Overheidsvennootschappen;
        Fundashon Wega di Number Bonaire (FWNB);
        Telecommunicatie;
 
Met daarin een gedeelte van de directie Ruimte en Ontwikkeling: Economische aangelegenheden en Vergunningen en een gedeelte van
de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning: Financien, P&O, Communicatie en P&A.
 
 
 
Eilandsecretaris: Mw. Mr. M. N. Gonzalez

 

De Eilandsecretaris is algemeen directeur en voorzitter van het directieteam en daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie van Bonaire. De Eilandsecretaris ziet erop toe dat de directieplannen binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd.
 
 
 

 

 

 

 

Vervanging

De eilandgedeputeerden zullen elkaar bij afwezigheid als volgt vervangen:
Eilandgedeputeerde Hellburg-Makaai vervangt eilandgedeputeerde Den Heyer;
Eilandgedeputeerde Den Heyer vervangt eilandgedeputeerde Statia;
Eilandgedeputeerde Satia vervangt eilandgedeputeerde Hellburg-Makaai;
 
 
De waarnemend gezaghebber Mw. Evelina Betancourt-Anthony
vervangt de gezaghebber;