Text Size

Font size:  
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Kralendijk - Djaluna 4 di desèmber ùltimo a tuma lugá firmamentu di e konbenio Skol Salú ku skolnan di enseñansa básiko i enseñansa sekundario.

Esaki a tuma lugá na plataforma di enseñansa den presensia di tur partner riba tereno di enseñansa. E hefe di servisio di Enseñansa, Kultura i Siensia di RCN, sr Nolly Oleana i e direktor di Direktorado di Komunidat i Kuido sra Silvana Janga-Serfilia tambe tabata presente na e okashon spesial aki.

 

Despues di un spich di sr Edsel Cecilia, diputado enkargá ku Salubridat Públiko i Enseñansa i sra Alcira Janga-Jansen, hefe di departamentu di Salubridat Públiko, a yega e momentu di firmamentu di e konbenionan.

Diputado Edsel Cecilia i e representantenan di e skolnan di enseñansa básiko i sekundario a firma e konbenio di Skol Salú i ku esaki a ratifiká ofisialmente e koperashon entre e departamentu di Salubridat Públiko i e skolnan ku ta andando ya pa algun aña kaba.

 

Pa skolnan ta sumamente importante ku nan alumno(a)nan ta salú, salú den tur sentido: tantu físiko komo mental komo sosial. Alumno(a)nan salú tin plaser den siñamentu, nan por konsentrá bon i nan ta un alegria pa nan dosentenan i mayornan.

 

Ku Skol Salú nos tin un asina yamá situashon ‘win-win’: di tur banda tin bentaha. E ta stimulá skolnan pa strukturalmente dediká atenshon na salú i desaroyo di nan alumno(a)nan. Esaki ta kontribuí na un estilo di biba i un ambiente di biba mas salú, nan  prestashon na skol ta mihó i menos alumno(a) ta stòp di bai skol. E alumno(a)nan ta enérgiko i salú, e skolnan tin e instrumèntnan pa guia nan alumno(a)nan den esei i e departamentu di Salubridat Públiko por stimulá e skolnan, e alumno(a)nan i nan mayornan i duna ayudo den esei. Di e manera ei na mes momentu ta pone un konekshon entre loke ta pasa na skol i e aktividatnan den bario. Pa esei tin programa i proyekto spesífiko disponibel, ku na promé lugá ta enfoká riba hóbennan i na di dos lugá riba nan mayornan. Pa e motibu ei e skolnan básiko i enseñansa sekundario por implementá proyektonan ku ta dirigí riba entre otro e siguiente temanan: prevenshon di sobrepeso, bebementu di awa, prevenshon di uso di droga i alkohòl i salú seksual.

 

Skol Salú ta ofresé skolnan e oportunidat pa pone aktividatnan di prevenshon bou di un solo nòmber. E método ta ofresé posibilidat tambe pa hasi e aktividatnan di prevenshon un parti fiho di e kuríkulo di skol. Di e manera ei ta ekipá e alumno(a)nan maksimalmente pa nan partisipashon den komunidat.

 

Despues di e firmamentu di e konbenio di Skol Salú a lansa tres produkto di informashon den kuadro di e programa JOGG (‘Hóben, sa bo peso adekuá’) na Boneiru: e seri di televishon tokante BMI, e seri di televishon tokante awa i e videoklep tokante awa. Lo usa e materialnan di informashon aki pa hasi hóbennan i adultonan konsiente di prevenshon di sobrepeso, e importansia di kome salú i bebementu di awa na lugá di bebida ku ta kontené suku.

 

A sera e enkuentro saboriando un snèk i kos di bebe salú.

 

Diputado Cecilia a gradisí tur skol, tur otro aktor enbolbí i e ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia pa nan dedikashon i koperashon pa realisá e firmamentu di e konbenio di Skol Salú. Departamentu di Salubridat Públiko ta hopi kontentu ku e logro i ta spera riba un koperashon estrecho i fruktífero ku e skolnan básiko i enseñansa sekundario i tur otro partner i organisashon ku ta koperá na bienestar di un kresementu salú i seif pa tur mucha i hóben na Boneiru.

Pasobra nos tur ke: ‘Un mucha salú pa un Boneiru salú!’     

 

E instansianan ku a firma e konbenio di Skol Salú ta: Stichting RK-Schoolbestuur, Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, Stichting Leren is Leuk i Stichting Scholengemeenschap Bonaire.

CONVENANT GEZONDE SCHOOL ONDERTEKEND: EEN MIJLPAAL BEHAALD

 

Kralendijk - Op maandag 4 december jongstleden vond de ondertekening van de convenant Gezonde School plaats met de Scholen in het primair en voortgezet onderwijs. 

Dit vond plaats in het onderwijsplatform in aanwezigheid van alle partners binnen het onderwijsveld. Diensthoofd OCW-RCN, meneer Nolly Oleana en directeur van Directie Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire, Mw. Silvana Janga-Serfilia, waren tevens aanwezig bij deze speciale gelegenheid.

 

Na een toespraak van de heer Edsel Cecilia, gedeputeerde belast met Volksgezondheid en Onderwijs en mw. Alcira Janga-Jansen, afdelingshoofd Publieke Gezondheid, ging men over tot de ondertekening van de convenanten.

Gedeputeerde Edsel Cecilia en de vertegenwoordigers van de scholen in het primair en voortgezet onderwijs ondertekenden het Gezonde School convenant en bekrachtigden hiermee officieel het samenwerkingsverband van de afdeling Publieke Gezondheid met de scholen dat al enkele jaren loopt.

 

Voor scholen, is het uitermate belangrijk dat de leerlingen gezond zijn, gezond in alle betekenissen: zowel lichamelijk als geestelijk als sociaal. Gezonde leerlingen hebben plezier in leren, kunnen zich concentreren en zijn een vreugde voor hun leraren en ouders.

 

Met Gezonde School hebben wij een win-win situatie. Scholen worden gestimuleerd om structureel aandacht te besteden aan de gezondheid en ontwikkeling van leerlingen. Dit draagt bij aan een gezondere leefstijl en leeromgeving, betere schoolprestaties en minder schooluitval. De leerlingen zijn fit en gezond, de scholen hebben instrumenten om hun leerlingen daarin te begeleiden, en de afdeling Publieke Gezondheid kan de scholen, de leerlingen en hun ouders daarin stimuleren en de hand reiken. Op die manier wordt er dan tegelijk een link gelegd tussen wat op school gebeurt en de activiteiten in de wijken.

Voor scholen zijn er daarom specifieke programma’s en projecten beschikbaar, primair gericht op de jongeren en secundair op de ouders. De scholen in primair onderwijs en het voortgezet onderwijs kunnen daarom projecten implementeren gericht op onder andere de thema’s preventie van overgewicht, het drinken van water, preventie van gebruik van drugs en alcohol, en seksuele gezondheid.

De Gezonde School biedt de scholen de kans om preventieactiviteiten onder één noemer te plaatsen. De methode biedt ook de mogelijkheid om de preventieactiviteiten tot een vast onderdeel van het schoolcurriculum te maken. Op die manier worden leerlingen maximaal toegerust op hun participatie aan de samenleving.

 

Na de ondertekening van de Gezonde Shool  convenant zijn er tevens in het kader van de JOGG aanpak Bonaire drie voorlichtingsproducten gelanceerd: de tv-serie betrefend BMI, de tv-serie over water en de videoclip van water. Deze voorlichtingsmaterialen zullen gebruikt worden om jongeren en volwassenen bewust te maken van de preventie van overgewicht, het belang van gezond eten en het drinken van water in plaats van suikerrijke dranken.

 

De bijeenkomst  werd afgesloten onder het genot van een gezond hapje en drankje.

 

Gedeputeerde Cecilia bedankte alle scholen, alle andere betrokken actoren en het ministerie  van  OCW voor hun inzet en medewerking voor het tot stand komen van de ondertekening van de Gezonde School convenant.

De Afdeling Publieke Gezondheid is  zeer blij met de behaalde mijlpaal en  hoopt op een verdere hechte en vruchtbare samenwerking met de scholen voor primair en voortgezet onderwijs en alle andere samenwerkingspartners en organisaties ten behoeve van het gezond en veilig opgroeien voor kinderen en jongeren op Bonaire.

Wij willen immers allemaal; “Un mucha Salú pa un Boneiru salú.

 

Ondertekenaars van het convenant Gezonde School zijn Stichting RK- Schoolbestuur, Stichting Openbaar Onderwijs Bonaire, Stichting Leren is Leuk en Stichting Scholengemeenschap Bonaire.