Text Size

Font size:  
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Den kuadro di kombatimentu di pobresa: 

Kralendijk – Den kuadro d kombatimentu efektivo di pobresa bou di mucha, ombudsman pa mucha a rekomendá munisipionan na Hulanda pa traha un pakete pa mucha. Na Boneiru pobresa bou di mucha i den famia ta un problema serio. E tin komo konsekuensia ku mucha no ta yega na satisfasé nan nesesidat básiko pa kome, bebe, i tin un dak riba nan kabes. Fuera di esei pobresa ta inseparablemente mará na problema ku derecho di mucha riba diferente tereno manera eksklushon sosial, salubridat, enseñansa, seguridat. Pa Bestuurscollege di Entidat Públiko Boneiru kombatimentu di pobresa en partikular bou di mucha, ta un punto di lansa importante den su maneho. Mediante un grupo di trabou a inventarisá tur e fasilidatnan ofisial i no-ofisial , struktural i no-struktural ku tin pa por bini ku posibel fasilidat nobo

Programa hubenil bou di maneho hubenil

Seguidamente BC a hasi un petishon na ministerio di BZK pa sosten pa formulá, ehekutá i operashonalisá parsialmente e intenshonnan di maneho di OLB riba tereno di hubentut. Tin vários programa ku ta haña finansiamentu parsial ku sèn di OLB i finansiamentu parsial di Reino, ku ta kai bou di paraplü di maneho hubenil di OLB. Den kuadro di e tarea akí programa hubenil relevante ta entre otro Programa Derecho hubenil (finansiá pa BZK), Programa Maneho pa kombatimentu di pobresa dirigí riba mucha (finansiá pa SZW) i Proyekto ‘Kas di seguridat,’ (finansiá pa Ven J).  

Vishon pakete pa mucha Boneiru

Ku su maneho pa hubentut BC ke logra e siguiente resultadonan:

  • Formulá un dokumento di vishon tokante pakete pa mucha ku ta kuadra ku Programa Maneho di pobresa dirigí riba mucha.
  • Ta elaborá riba medida di maneho pa Pakete pa mucha komo un parti supstansial komo un forma pa kombatí pobresa bou di mucha..

A traha un rapòrt final ‘Vishon riba pakete pa mucha na Boneiru’ usando resultado di e grupo di trabou i despues di konsultá ku mandatario, formuladó di maneho, profeshonal i mucha. Awor ta trahando un plan di implementashon, lei i regla di maneho pa pakete pa mucha.

Pakete pa mucha

Un pakete pa mucha ta un fasilidat di gobièrnu ku ta enserá aktividat pa mucha te 18 aña por partisipá den sosiedat na aktividat semanal ku ta stimulá nan desaroyo físiko, mental, intelektual, moral i sosial. Ta ofresé pakete pa mucha den forma di un pas na tur mucha na Boneiru. Ta kaba di stipulá i regla e siguiente pasonan manera akseso na pakete pa mucha, suministro i uso, maneho I atministrashon di pas pa mucha. 

Konkurso nòmber di pas pa mucha

Den kuadro di derecho di mucha diputado Cecilia a bini ku e plan pa laga mucha di grupo 7 i 8 di tur skol ko-disidí, proponiendo un nòmber pa pas di mucha. Tin 326  mucha di tur e ocho skolnan na Boneiru ku a partisipá na e konkurso. Ya ku tabatin asina tantu proposishon prèt diputado a skohe 20 finalista. Diputado a manda e 20 nòmbernan skohé pa skolnan i tur mucha di grupo 7 i 8 por a skohe e nòmber ku nan ta haña mas leuk. Esaki a duna e siguiente resultado:

E di promé premio: Mikeyla Emers Nòmber di pas pa mucha : ‘Diamond pass’ Skol : KSLB

E di dos premio:  Nyjhean-Anne Rier  Nòmber di pas pa mucha ‘Happy kids card’ Skol : KKBW

E di tres premio : Dezairie Huyek  Nòmber di pas  pa mucha ‘Cool kids pass’  Skol : SAPC.

Bestuurscollege i diputado Cecilia ke yama finalista i skolnan pabien i yama danki na tur mucha pa nan kooperashon i aporte.  

 

 In het kader van armoedebestrijding:

Kindpas levert voorziening aan kinderen

Kralendijk - In het kader van effectief kindgericht armoedebeleid raadde de kinderombudsman Nederlandse gemeentes aan een kindpakket samen te stellen.

Armoede onder kinderen en gezinnen is een groot probleem op Bonaire. Het leidt ertoe dat sommige kinderen niet aan de basisbehoeften zoals eten, drinken, dak boven het hoofd toekomen. Armoede is bovendien onlosmakelijk verbonden met kinderrechtelijke problemen op andere terreinen, zoals sociale uitsluiting, gezondheid, onderwijs, veiligheid. Het Bestuurscollege (BC) van Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen, als belangrijk speerpunt op de agenda staan. Middels een werkgroep werd er een inventarisatie gemaakt van de reeds bestaande (al dan niet formele / structurele)  voorzieningen voor kinderen en om met mogelijke nieuwe voorzieningen te komen.

Jeugdprogramma’s onder het Jeugdbeleid

Vervolgens heeft het BC, de ministerie BZK verzocht voor ondersteuning bij het opstellen, uitwerken en deels operationaliseren van beleidsvoornemens van het OLB op het gebied van jeugd. Onder het overkoepelend jeugdbeleid van OLB vallen diverse programma’s die deels gefinancierd worden met gelden van OLB en deels van het Rijk. Relevante Jeugdprogramma’s in het kader van deze opdracht zijn o. a. het programma Kinderrechten (gefinancierd door BZK), het Programma Kindgericht Armoedebeleid (gefinancierd door SZW), het project “Veiligheidshuis” (uitgevoerd en gefinancierd door V en J).

Visie op kindpakket Bonaire

Het BC wil door middel van haar jeugdbeleid de volgende resultaten leveren:

  • Het opstellen van een visie document over kindpakketten aansluitend bij het Programma Kindgericht armoedebeleid.
  • De beleidsmaatregel Kindpakketten wordt als een substantieel onderdeel  uitgewerkt, als middel ter bestrijding van de armoede onder kinderen.

Met de resultaten van de werkgroep en na consultatie van bestuurders, beleidmakers, professionals en kinderen werd er een eindrapportage gemaakt “de visie op een kindpakket op Bonaire”. Men is nu bezig met het implementatieplan, verordening en beleidsregels voor het kindpakket.

Kindpakket

Een kindpakket is een voorziening van de overheid gevuld met activiteiten voor kinderen tot 18 jaar om mee te kunnen doen in de samenleving aan o.a. wekelijkse activiteiten ter bevordering van lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en sociale ontwikkeling. Het kindpakket wordt in de vorm van een pas aan alle kinderen van Bonaire gegeven. De vervolgstappen  zoals: - de toegang tot het kindpakket, - levering,  - gebruik, - beheer en administratie om aan het kindpas te komen wordt verder uitgestippeld en geregeld.

Wedstrijd Naam Kindpas

In het kader van de kinderrechten kwam de gedeputeerde met het plan om kinderen van alle scholen in groep 7en 8 mee te laten beslissen door met een voorstel van een naam voor het kindpas te komen. 326 kinderen van alle acht scholen op Bonaire hebben aan de wedstrijd deelgenomen. Aangezien er zoveel leuke voorstellen waren had de gedeputeerde 20 finalisten uitgekozen. Bureau gedeputeerde Cecilia was weer met de 20 uitgekozen namen naar de scholen gegaan en alle kinderen van groep 7 en 8 van de scholen mochten  stemmen op de twee namen die zij het leukste vonden.  Dit leverde het volgende resultaat.

1ste prijs  Mikeyla Emers   Naam kindpas:  “Diamond pass”   School: KSLB

2de prijs  Nyjhean-Anne Rier  Naam kindpas:  “Happy kids card”  School: KKBW

3de prijs  Dezairie Huyek  Naam kindpas: “ Cool kids pass”     School: SAPC

Het Bestuurscollege en de gedeputeerde Cecilia willen de finalisten feliciteren en de scholen en alle kinderen die aan deze wedstrijd hebben deelgenomen bedanken voor hun medewerking en inzet.

 

Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB