Text Size

Font size:  
  • Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Het Bestuurscollege bestaat uit:

Gezaghebber: Dhr. E.E. Rijna
•       Openbare orde en veiligheid;
•        Rampenbestrijding;
•        Verkiezingen;
Met daarin de Directie Toezicht en Handhaving: Handhaving Ruimte en Ontwikkeling, Handhaving Samenleving en Zorg,
Handhavingsprojecten en Taskforces, Haven en Loodswezen en SSV/Bureau Rijbewijzen.

 

 

 
A.  Gedeputeerde E.M.N. Cecilia
Portefeuille Samenleving en Zorg
•        Staatkundige Ontwikkeling;
•        Onderwijs;
•        Cultuur;
•        Sociale Zaken en Welzijn, w.o. Jeugd en Gezin;
•        Arbeidsaangelegenheden;
•        Burgerlijke Stand en Bevolking;
•        Volkshuisvesting
 
 
 
 
B.  Gedeputeerde P.J. Kroon
Portefeuille Ruimte en Ontwikkeling en Sport Aangelegenheden
•        Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer;
•        Grondzaken;
•        Fundasdhon Cas Boneriano (FCB);
•        Verkeer en Vervoer;
•        Landbouw, Veeteelt en Visserij;
•        Milieu- en Natuurbeheer;
•        Sportaangelegenheden en beleid;
 
C.  Gedeputeerde H.E. Martis 
Portefeuille Bedrijfsvoering en Ondersteuning
•        Economische Ontwikkeling, w.o. Toerisme;
•        Juridische en Algemene Zaken;
•        Financiën;
•        Personeel en Organisatie, w.o. reorganisatie OLB;
•        ICT;
•        Interne en Externe Communicatie;
•        Post en Archief;
•        Facilitaire Dienstverlening;
•        Overheidsvennootschappen;
•        Fundashon Wega di Number Bonaire (FWNB);
•        Telecommunicatie;
 
 
 
Eilandsecretaris: Mw. Mr. M. N. Gonzalez
De Eilandsecretaris is algemeen directeur en voorzitter van het directieteam en daarmee eindverantwoordelijk voor het functioneren van de gehele ambtelijke organisatie van Bonaire. De Eilandsecretaris ziet erop toe dat de directieplannen binnen de gestelde kaders worden gerealiseerd.
 
 
Vervanging
De eilandgedeputeerden zullen elkaar bij afwezigheid als volgt vervangen:
Eilandgedeputeerde Cecilia vervangt eilandgedeputeerde Martis;
Eilandgedeputeerde Martis vervangt eilandgedeputeerde Kroon;
Eilandgedeputeerde Kroon vervangt eilandgedeputeerde Cecilia;
 
 
 
 
De waarnemend gezaghebber Dhr. Curvin George
 
vervangt de gezaghebber;

 

 

Contact
Bestuurskantoor Openbaar Lichaam Bonaire
Plasa Reina Wilhelmina 1
Kralendijk
T +599 717 5330

Klik hier voor de contactgegevens van alle diensten van het OLB